Tvorba interaktívnych výučbových objektov a motivačných sekvencií.

Plánovanie a štruktúra online kurzov
Princípy inštruktážneho dizajnu
Zdroje a aktivity kurzu
Kooperatívne a skupinové aktivity a ich vyhodnocovanie
Vedenie výučby vo virtuálnej miestnosti
Hodnotenie študentov a vyhodnocovanie celého kurzu
Metodická a inštruktážna výbava eTútora
Autorské práva, bezpečnosť informácií a plagiátorstvo

Zdroje a pomôcky pre vedenie online výučby